4 Prosent yieldgap

I Sveits kan eiendomsfond ha et gap på over 4 prosentpoeng mellom løpende nettoavkastning og lånekostnadene.

Artikel laden

2019-01-16T06:41:19+00:00