Helt andre marginer

Norske eiendomskunder opplever stigende lånemarginer, i Sveits er det snakk om helt andre marginer og nivåer.

Artikel laden

2019-01-16T06:40:20+00:00